2023-08-23 14:48:55
Analüütik
VIP 5

Analüütik

Osaline kaugtöö võimalus
HeiVäl kaubamärgiga HeiVäl Consulting on 1993. aastal asutatud juhtimiskonsultatsiooni firma. Oleme keskendunud keerukamatele rahulolu-uuringute, innovatsiooni, kvaliteedijuhtimise, strateegia, turunduse ning rahvusvaheliste arendustegevustega seotud projektidele.

Töö kirjeldus

Tööülesannete hulka kuulub andmete statistilise analüüsi teostamine, statistiliste raportite koostamine, tulemuste ettekandmine kliendile, klientidele sobivate ja HeiVäli parimale praktikale vastavate ärilahenduste loomine ja lahenduste arendamine. Võimalus tegeleda ka projektijuhtimise ja turundustegevustega.
Uuringute teostamiseks eesmärkide püstitamine ja sellest lähtuvalt küsitlusankeetide sõnastamine ning uuringu aruande koostamine ja esitamine.
Olemasolevate klientidega suhtlemine ja kliendisuhte hoidmine.
Klientide nõustamine, uute klientide leidmine Põhjamaades ja Eestis.

Ootused kandidaadile

Sa oled meile sobiv kandidaat, kui vastad järgmistele nõuetele:

- oleks suureks abiks, kui omad varasemat kogemust rahulolu-uuringute teostamise valdkonnas või QlikView/Microsoft PowerBI tarkvara kasutamises analüüsilahenduste loomiseks. Näidis avalikust Viimsi valla elanike elukeskkonnaga rahulolu uuringust on jälgitav siit: https://viimsivald.ee/rahulolu2022 . PowerBI lisandväärtus kasutajale on dünaamilisus, mis võimaldab vaadelda suure infohulga seast vaid neid osi või nende kombinatsioone, mille vastu vaatajal parasjagu huvi on.

- oled kiire õppija, sest teenindame kliente avalikust ja erasektorist ning paljudest eri valdkondadest. Rohkem on projekte keskkonnatehnoloogiate rakendamisest ehk nn cleantechi valdkonnast, biotehnoloogiast, pangandusest jne. Välisriikide klientidega töötame inglise keeles ja kasutame peamiselt elektroonilisi suhtluskanaleid.

- sul on kutsumus panustada ettevõtete ärijuhtimisse viies läbi ettevõtete töötajate ja klientide rahulolu-uuringuid,
- omad või oled lõpetamas kõrgharidust matemaatilise statistika, matemaatika, sotsioloogia, majanduse erialal,
- oskad kasutada R tarkvara,
- omad teadmisi ja oskusi üldisest programmeerimisest,
- keeltest valdad erialast eesti ja inglise keelt heal tasemel nii kõnes kui ka kirjas,
- MS Office (eriti Excel, Word ja PowerPoint) kasutamise oskus,
- sulle meeldib analüütiline ja andmetega seotud töö ning oskad end kirjalikult ja suuliselt hästi väljendada,
- oled hea analüüsivõimega, oskad näha seoseid ja luua analüüsilahendustest kliendile väärtust andva kokkuvõte ning soovitused tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks, Süvenemine klientide erinevatesse töövaldkondadesse võimaldab ka endal saada laiemaid teadmisi paljude tegevusalade kohta ja arendada oma analüütilist mõtlemist. Töökoht asub Tartus ja osaliselt saab hiljem ka kaugtööd teha, aga esimesel aastal on oluline olla enamasti füüsiliselt Tartus kohal.

Ettevõte pakub

- huvitavat ja arendavat tööd Tartus

- paindlikku tööaega
- erialaseid koolitusi
- motiveerivat palgasüsteemi
- vahvat ja sõbralikku meeskonda

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: