Avaleht

Tööportaalide statistika

Statistikalehel on kirjas arvulised näitajad erinevate tööportaalide võrdlemiseks ning graafikute loomisel on arvestatud vaid Eesti portaalide statistikat (nt on tööpakkumiste graafikus kirjas vaid reaalselt Eestis tööportaalides avaldatud tööpakkumiste arv). Kuigi Eesti suuremad tööportaalid on leitavad ka mujal Baltikumis, ei suurenda Läti ja Leedu sõsarportaalide olemasolu Eesti töökuulutustele kandideerijate arvu ega kvaliteeti. Seetõttu loodame, et käesolev leht on heaks abimeheks, mis aitab võrrelda tööportaalide efektiivsust personaliotsingute valdkonnas.
 

Külastatavus

Allikas: Similarweb


Tööpakkumiste arv Eesti tööportaalides 2015. aastal

Tööpakkumised

Allikad: Aktiivsete tööpakkumiste arv on võetud tööportaalide kodulehekülgedelt.
Lisamärkus: Statistikasse ei ole arvestatud sõsarportaalide tööpakkumisi Lätis, Leedus või mujal maailmas, vaid graafikul on kuvatud tööpakkumiste arv, mida on Eesti tööotsijatel võimalik tööportaalidest tööpakkumiste otsingumootori abil leida.

 

Uute registreeritud tööotsijate arv (Märts 2015-2016)
Igakuiselt registreerub CV Keskuses kaks korda rohkem tööotsijaid

Tööotsijad

Allikad: Kasutajate arv on võetud tööportaalide kodulehekülgedelt.
Lisamärkus: Statistikasse ei ole arvestatud sõsarportaalide kasutajaid Lätis, Leedus või mujal maailmas, kuna neil puudub reaalne konto Eesti tööportaalide lehel. Statistikasse on arvestatud Eesti tööportaalide andmebaasi kasv.


Eesti eelistatuimad personaliotsingu kanalid

Personaliotsing

Allikas: Palgainfo Agentuur: Tööturu ja tasustamise trendid Sügis-Talv 2015/16. Uuringus osales 306 tööandjat ja 13 270 töötajat.

Hetkel on CV Keskuse lehel 2011 külastajat.

VIP tööpakkumised